Boží děti

Jaké jsou základy ducha Opus Dei?

Další dokumenty

Živé uvědomování si toho, že jsme Božími dětmi skrze naše připojení ke Kristu ve křtu a skrze působení Ducha svatého. Věřící Opus Dei se snaží, aby toto přesvědčení, které je podstatným prvkem křesťanské víry, proniklo do jejich způsobu života a projevovalo se ve všech jeho oblastech.

Členové Díla se snaží dělat svoji práci tak, jak by ji dělalo Boží dítě. Znamená to usilovat o lidskou dokonalost, o správný úmysl, hledat pouze Boží slávu a sloužit ostatním. Podobně modlitba se obrací k Bohu jako k milujícímu Otci, kterému může člověk kdykoliv a kdekoliv s důvěrou otevřít své srdce.

Při odpočinku a rekreaci si Boží děti uvědomují, že jejich nebeský Otec na ně vždy pohlíží s laskavostí, a proto se vyhýbají všemu, co by Ho mohlo zarmoutit. Je to vlastně boj s vlastní omezeností a chybami, ve kterém se snažíme plnit osobní, společenské, občanské a náboženské povinnosti s radostí, která pochází z vědomí toho, že jsme Božími dětmi v Kristu.

Tyto skutečnosti trvale orientují doktrinální, duchovní a apoštolskou formaci, kterou prelatura Opus Dei poskytuje svým věřícím.

  • Michèle Boulva, v La nouvel Informateur catholique (Montréal), 21. ledna 2001