Benedikt XVI. prohlašuje Álvara del Portilla ctihodným

Svatý Otec Benedikt XVI. zmocnil 28. června Kongregaci pro svatořečení k vyhlášení dekretů v 16 kanonizačních procesech. Mezi nimi je i dekret o hrdinských ctnostech biskupa Álvara del Portilla (1914 - 1994), preláta Opus Dei.

Blahoslavený Álvaro del Portillo
Opus Dei - Benedikt XVI. prohlašuje Álvara del Portilla ctihodným Ctihodný Álvaro del Portillo.

Kněz pokoje a věrnosti

Když se dozvěděl o zprávě Svatého stolce, vyjádřil prelát Opus Dei, Mons. Javier Echevarría, „vděčnost Bohu za tohoto příkladného pastýře, který miloval Pána a jeho církev“. A dodal: „Na Dona Álvara vzpomíná mnoho mužů a žen jako na kněze pokoje, který byl věrný svému závazku lásky k Bohu. Byl pevně spojen s církví a římským papežem. Uměl sloužit s radostí a velkorysostí svatému Josemaríovi Escrivá de Balaguer, svým bratrům - později dětem - v Opus Dei, svým příbuzným, přátelům a kolegům. Svými kázáními pomohl nalézt štěstí ve věrnosti Ježíši Kristu stovkám tisíců osob v různých zemích, které pastoračně navštívil.

Mons. Echevarría, hlavní spolupracovník tohoto nově vyhlášeného služebníka Božího v období 1975 až 1994, o něm mluvil jako o tom, „z něhož vyzařoval pokoj, radost, nenucenost, křesťanský duch a jenž měl apoštolskou vizi“.

Krátký životopis

Álvaro del Portillo se narodil v Madridu 11. března 1914. Byl třetím synem z osmi dětí. Byl inženýrem, doktorem filosofie a kanonického práva a v roce 1935 vstoupil do Opus Dei. Brzy byl hlavní oporou zakladatele, svatého Josemaríi Escrivá de Balaguer. Na kněze byl vysvěcen v roce 1944.

V roce 1946 se přestěhoval do Říma. Svou intelektuální činností po boku svatého Josemaríi a svou prací u Svatého stolce přispěl k hluboké reflexi o úloze a odpovědnosti věřících laiků na poslání církve prostřednictvím profesionální práce a společenských i rodinných vztahů. V letech 1947 až 1950 se zasloužil o apoštolskou expanzi v Římě, Miláně, Neapoli, Palermu a ostatních italských městech. Podporoval křesťanskou formaci a staral se jako kněz o mnoho osob.

V době mezi pontifikátem Pia XII. a Jana Pavla II. byl pověřen mnoha úkoly u Svatého stolce. Aktivně se účastnil II. vatikánského koncilu a po mnoho let byl konzultorem Kongregace pro nauku víry.

Po úmrtí zakladatele byl Don Álvaro 15. září 1975 zvolen jeho nástupcem. 28. listopadu 1982, když blahoslavený Jan Pavel II. povýšil Opus Dei na osobní prelaturu, jmenoval Dona Álvara prelátem a 7. prosince 1990 biskupem. V době, kdy byl v čele Opus Dei, se zasloužil o zahájení pastorační činnosti ve dvaceti zemích. Jako prelát Opus Dei přispěl také k rozvoji mnoha sociálních a vzdělávacích iniciativ.

Mons. Álvaro del Portillo zemřel časně ráno v Římě 23. března 1994 několik hodin poté, co se vrátil z pouti do Svaté země. Po jeho smrti tisíce osob písemně vzpomínalo na jeho dobrotu, hřejivý úsměv, pokoru, nadpřirozenou odvahu a vnitřní pokoj, který vyzařoval z jeho slov.

Průběh kanonizačního procesu

19. února 1997 byl Mons. Flavio Capucci jmenován postulátorem kanonizačního procesu Mons. Álvara del Portilla. Probíhaly paralelně dva procesy. Jeden před tribunálem prelatury Opus Dei, jehož vyšetřování se uskutečnilo od 5. března 2004 do 26. června 2008, a druhý před tribunálem římského vikariátu, který probíhal od 20. března 2004 do 7. srpna 2008.

Vzhledem k vysokému počtu svědků, kteří žili mimo Řím, proběhlo mimo to osm rogatoriálních procesů v Madridu, Pamploně, Fatimě-Lerii, Montrealu, Washingtonu, Varšavě, Quitu a Sydney. Celkově bylo vyslechnuto 133 svědků (všichni očití až na dva, kteří popsali dva zázraky přičítané služebníku Božímu). Bylo mezi nimi 19 kardinálů, 12 biskupů a arcibiskupů. 62 svědků byli věřící prelatury, ostatních 71 mimo prelaturu.

2. dubna 2009 vyhlásila Kongregace pro svatořečení platnost procesních aktů a 12. června jmenovala kongregace P. Cristoforo Bove OFM Conv.  relátorem positio (relátor oficiální biografie budoucího světce), který 19. února 2010 prezentoval 3 svazky (informační, souhrnný a biografický) s celkovým počtem 2530 stran.

10. února 2012 vydal mimořádný kongres teologických poradců Kongregace pro svatořečení jednomyslnou a kladnou odpověď na otázku o hrdinském vykonávání ctností služebníka Božího, Álvara del Portilla. V tomtéž duchu se vyslovily Kongregace pro klérus a biskupy 5. června 2012.

Kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení, předložil římskému papeži podrobný výčet těchto jednotlivých fází. K dnešnímu datu (28. června 2012) Benedikt XVI. rozhodnutí Kongregace pro svatořečení přijal a ratifikoval a rozhodl o publikování dekretu, který prohlašuje Mons. Álvara del Portilla ctihodným.

Když se Mons. Javier Echevarría dozvěděl o zprávě tiskového střediska Svatého stolce, reagoval těmito slovy:

Potvrzení heroických ctností Mons. Álvara del Portilla je důvodem vděčnosti Bohu: vděčnost za tohoto příkladného pastýře, který miloval Pána a jeho církev a ty, kteří s ním spolupracovali nebo se s ním setkávali, který se modlil za celé lidstvo. V každém okamžiku se věrně snažil plnit Boží vůli.

Na Dona Álvara vzpomíná mnoho mužů a žen jako na člověka a kněze pokoje, který byl věrný svému závazku lásky k Bohu. Byl pevně spojen s církví a římským papežem. Uměl sloužit s radostí a velkorysostí svatému Josemaríovi Escrivá de Balaguer, svým bratrům - později dětem - v Opus Dei, svým příbuzným, přátelům a kolegům. Svými kázáními pomohl nalézt štěstí ve věrnosti Ježíši Kristu stovkám tisíců osob v různých zemích, které pastoračně navštívil.

Je zřejmé, že mnoho lidí se na něho obrací o pomoc v četných místech celého světa, se svými individuálními a pracovními potřebami, s potřebami v rodinně a mezi přáteli. Všichni vyjádřili přesvědčení, že to byl člověk, z něhož vyzařoval pokoj, radost, nenucenost, křesťanský duch a apoštolská vize.