Archív

Je mnoho 1082 výsledků.
Téma 30 - Člověk a společnost

Téma 30 - Člověk a společnost

Společenský život není pro lidskou osobu něčím nepodstatným, vyplývá z důležité dimenze vlastní její přirozenosti: ze společenskosti. Lidská bytost může růst a uskutečňovat své povolání pouze ve spojení s ostatními.