Missatge del dia

“On hi ha humilitat hi ha saviesa”

Quia respexit humilitatem ancillae suae ―perquè veié la baixesa de la seva es­clava... ―Cada dia em persuadeixo més que la humi­litat autèntica és la base sobrenatural de totes les virtuts! Enraona amb Nostra Senyora, perquè Ella ens entreni a caminar per aquesta via. (Solc, 289)

Si acudim a la Sagrada Escriptura, veurem com la humilitat és un requisit indispensable per a disposar-se a sentir Déu. On hi ha humilitat hi ha saviesa, explica el llibre dels Proverbis. Humilitat és mirar-nos com som, sense pal·liatius, amb la veritat. I en comprendre que amb prou feines valem res, ens obrim a la grandesa de Déu: aquesta és la nostra grandesa.

Que bé que ho entenia Nostra Senyora, la santa Mare de Jesús, la criatura més excelsa de totes les que han existit i existiran...