Missatge del dia

"Estimem-la, la direcció espiritual!"

Vas obrir sincerament el cor al teu Di­rector, tot parlant en la presència de Déu..., i fou magnífic comprovar que tu sol ana­ves trobant resposta adient als teus intents d'evasió. Estimem-la, la direcció espiritual! (Solc, 152)

Coneixeu de sobres les obligacions del vostre camí de cristians, que us conduiran sense aturar-vos i amb calma cap a la santedat; també esteu previnguts contra les dificultats, pràcticament contra totes, per tal com ja s’entreveuen des del començament del camí. Ara insisteixo en el fet que us deixeu ajudar, guiar, per un director d’ànimes, al qual confiareu totes les vostres il·lusions santes i els problemes quotidians que afecten la vida interior, els daltabaixos que sofriu i les...