Missatge del dia

“Serenitat davant les preocupacions”

Si ―pel fet de tenir la mirada fita en Déu― saps mantenir-te serè davant les preocupacions, si aprens a oblidar les petiteses, les rancúnies i les enveges, t'estalviaràs la pèrdua de moltes energies, que et fan falta per treballar amb eficàcia, en servei dels homes. (Solc, 856)

Lluita contra les asprors del teu caràc­ter, contra els teus egoismes, contra la teva comoditat, contra les teves antipaties... A més de l'obligació de ser corredemptors, el premi que rebràs ―pensa-ho bé― tindrà relació directíssima amb la sembra que hagis fet.(Solc, 863)

Tasca del cristià: ofegar el mal en abun­dància de bé. No es tracta de campanyes negatives, ni de ser anti-res. Al contrari: viure d'a­firmació, plens d'optimisme, amb joventut, alegria i pau; veure tothom amb...