Missatge del dia

“Saber-se no res davant de Déu”

És una cosa molt gran saber-se no res davant de Déu, perquè és així. (Solc, 260)

Deixa'm que et recordi, entre d'altres, alguns senyals evidents de falta d'hu­militat:

― pensar que les coses que fas o dius estan més ben fetes o més ben dites que les dels altres; 

― voler sortir-te sempre amb la teva;

― disputar sense raó o ―quan en tens― insis­tir amb tossuderia i de mala manera;

― donar el teu parer sense que te'l demanin, o sense que ho exigeixi la caritat;

― menysprear el punt de vista dels altres;

― no mirar tots els teus dons i...