Butlletins "Sant Josepmaria, Avui"

Fins al 6 d'octubre de 2002, es van imprimir 27 números del Full Informatiu, que informaven sobre el procés de canonització de Josepmaria Escrivà de Balaguer i dels favors obtinguts per la seva intercessió. D’aleshores ençà es publica sota el títol "Sant Josepmaria, avui" un butlletí que continua informant sobre la vida i el missatge del fundador de l’Opus Dei.

Devoció
Opus Dei - Butlletins "Sant Josepmaria, Avui"