Per les minories religioses d'Àsia

La intenció mensual del Papa Francesc del gener de 2018 és el respecte per les minories religioses d'Àsia. També reclama una vertadera llibertat en la pràctica de la fe en aquest continent. S'han fet públiques també les intencions de tot l'any 2018.

Del Papa

Intenció de gener de 2018:

Per l'evangelització de les minories religioses a Àsia, "perquè, en els països asiàtics, els cristians, com també les altres minories religioses, puguin viure la seva fe amb tota llibertat".

Intencions de cada mes del 2018

Febrer

Resar a tot el món per frenar la corrupció: "Perquè aquells que tenen un poder material, polític o espiritual no es deixin dominar per la corrupció".

Març

Pregar per la formació en el discerniment espiritual, "perquè tota l'Església reconegui la urgència de la formació en el discerniment espiritual, en el pla personal i comunitari".

Abril

Pregària universal per aquells que tenen una responsabilitat en l'economia, "perquè els responsables del pensament i de la gestió de l'economia tinguin el coratge de refutar una economia de l'exclusió i sàpiguen obrir nous camins o rutes ".

Maig

Resar per "la missió dels laics", perquè aquests fidels "compleixin la seva missió específica posant la seva creativitat al servei dels desafiaments del món actual".

Juny

Oració dedicada a les xarxes socials, perquè "afavoreixin la solidaritat i el respecte de l'altre en les seves diferències".

Juliol

Pregar pels sacerdots en la seva missió pastoral, perquè aquells "que viuen amb cansament i soledat el treball pastoral se sentin confortats amb l'ajuda de l'amistat amb el Senyor i amb els germans".

Agost

Intenció de pregària universal pel "tresor" de la família, "perquè les grans opcions econòmiques i polítiques protegeixin la família com el tresor de la humanitat".

Setembre

Intenció d'oració "perquè els joves del continent africà tinguin accés a l'educació i al treball en els seus propis països".

Octubre

Pregar per la missió dels consagrats i les consagrades, perquè "despertin el seu fervor missioner i estiguin presents entre els pobres, els marginats i amb els que no tenen veu".

Novembre

Resar per la pau, "perquè el llenguatge del cor i del diàleg prevalgui sempre sobre el llenguatge de les armes".

Desembre

Petició pel servei de la transmissió de la fe, "perquè les persones dedicades al servei de la transmissió de la fe trobin un llenguatge adaptat al present, en diàleg amb la cultura".

El vídeo del Papa és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, que difon les intencions mensuals del Papa. Es publica cada mes al Youtube.

►Vídeos anteriors