Người mang lấy Chúa Kitô

Trong một buổi họp mặt ở Houston vào năm 1988, Đức Giám mục Alvaro del Portillo đã nói về tầm quan trọng của việc giới thiệu Chúa Kitô đến với người khác thông qua mẫu gương của chính chúng ta.

Video