Đức Ông Fernando Ocáriz- “Hân hoan trong niềm hy vọng”

Những lời nói đầu của Đức Ông Ocáriz, một ngày sau khi được Đức Giáo hoàng Phanxico bổ nhiệm làm giám quản của Opus Dei, người kế vị thứ ba của Thánh Josemaría, trong cương vị người đứng đầu tổ chức này của Giáo hội.

TIN TỨC