Gửi cho bạn bè

Thánh Lễ Trọng thể mừng kính Thánh Josemaria Escriva, Đấng Sáng lập Opus Dei

https://opusdei.org/vi-vn/article/thanh-le-trong-the-mung-kinh-thanh-josemaria-escriva-dang-sang-lap-opus-dei/

THÔNG TIN CỦA BẠN

Privacy policy and cookies