Thông điệp của ngày

Thánh Josemaría Escrivá
“Khi bạn đến gần Nhà Tạm, hãy nhớ là Chúa đã chờ bạn từ…20 thế kỷ nay!”
THÁNH JOSEMARIA, Đấng Sáng Lập Opus Dei