Thư Đức Giám Quản (11 tháng ba 2020)

Trong lúc chuẩn bị cho trọng lễ mừng Thánh Giuse sắp đến, Đức Ông Ocáriz đề nghị chúng ta hướng xin lời chuyển cầu lên Ngài là “bề tôi trung thành của Thiên Chúa hằng nối kết với Đức Giêsu.”

Opus Dei - Thư Đức Giám Quản (11 tháng ba 2020)

Các con thân mến: xin Chúa Giêsu luôn gìn giữ các con của cha!

Với ngày lễ trọng mừng kính Thánh Giuse ngày càng gần, cha đề nghị mỗi người các con tập trung hết mực vào gương mẫu Gia trưởng thánh thiện, như “bề tôi trung thành của Thiên Chúa hằng nối kết với Đức Giêsu” (Christ is Passing By, điểm 56)

Từ thời điểm Thiên Chúa đã lựa chọn tỏ mình cách rõ ràng hơn trong cuộc đời Thánh Giuse, chúng ta nhìn thấy sự sẵn sàng của Ngài trong việc trở nên tôi trung của Thiên Chúa: trong mầu nhiệm Nhập thể, lúc chạy trốn sang Ai Cập, trên đường trở về Nazareth và khi Đức Giêsu bị lạc và ở lại trong Đền Thánh. Qua những dịp này, Thánh Giuse cố gắng nhanh chóng đón nhận điều Thiên Chúa mời gọi Ngài, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc Ngài phải thay đổi kế hoạch của bản thân và phó mặc tương lai của mình trong nghi ngờ.

Thánh Josemaria cũng giúp chúng ta nhận ra rằng “trong bất cứ tình cảnh nào của cuộc đời mình, Thánh Giuse không bao giờ từ bỏ việc suy nghĩ, và không bao giờ lơ là trách nhiệm của mình” (nt., điểm 42). Chúng ta hãy luôn vâng lệnh Thiên Chúa với một lòng tín thác sẵn sàng, thông minh và đầy trách nhiệm, dù cho đôi khi chúng ta có thể không hiểu được hết kế hoạch của Người. Chúng ta có thể không hiểu được, nhưng chúng ta có thể luôn yêu mến, với một lòng xác tín rằng Thiên Chúa muốn điều tốt cho chúng ta, điều sẽ khiến chúng ta hành động với tinh thần tự do.

Thánh Giuse đã tận hiến cả cuộc đời của Ngài để chăm sóc cho Đức Giêsu với tình yêu của một người cha, và Ngài đã dạy dỗ Người, trong lĩnh vực con người, rất nhiều thứ, đặc biệt là về công việc. Đồng thời, Thánh Giuse đã học được biết bao chỉ đơn thuần bằng cách nhìn Con trẻ là Thiên Chúa! Chúng ta phải học tất cả mọi thứ từ Đức Giêsu. Chính Người nói với chúng ta: “hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 29). Xin Thánh Giuse giúp chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu – trong Tin Mừng và trong Nhà Tạm – để, cùng với lời chuyển cầu đầy tình mẫu tử của Mẹ chúng ta, chúng ta có thể trở nên hiền hậu và khiêm nhường hơn, và đầy lòng bác ái. Khi đó, với ân sủng của Chúa Thánh Thần, trái tim chúng ta sẽ được đổ đầy tình yêu lớn lao hơn cho Thiên Chúa và cho người khác.

Trong những tháng gần đây, rất nhiều người đã bị ảnh hưởng bởi cơn đại dịch đang lan tràn ở nhiều nơi trên thế giới. Như Đức Giáo Hoàng đã xin chúng ta gần đây, cha mời gọi các con “đối mặt với thời điểm khó khăn này với sức mạnh của đức tin, lòng xác tin cậy trông và lòng nhiệt thành bác ái” (Phanxicô, 8 tháng 3, 2020). Chúng ta hãy cùng đến nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse và nài xin Ngài giang rộng sự bảo vệ đầy tình phụ tử của Ngài ra trên toàn thế giới.

Cha chúc lành cho tất cả các con với trọn niềm yêu mến,

Cha các con,