Lưu trữ: Opus Dei

There are 5 results for "Opus Dei"
Một tháng Năm đặc biệt

Một tháng Năm đặc biệt

Tháng Năm này đánh dấu 75 năm cuộc hành hương của Thánh Josemaria đến Sonsoles. Đây cũng là tháng Năm trong năm kính Đức Maria đã bắt đầu trong Hội Opus Dei từ ngày 14 tháng Hai vừa rồi, và cũng là tháng Năm trong Năm Linh mục.

Opus Dei
Tin tức trên Điện thoại di động

Tin tức trên Điện thoại di động

Trang web của Văn phòng thông tin của Opus Dei kể từ nay có thể được truy cập ngay trên điện thoại di động và PDA (thiết bị số hỗ trợ cá nhân) với 30 ngôn ngữ.

Opus Dei