Lưu trữ: Đức Cha

There are 75 results for "Đức Cha"

Thư Đức Giám quản – Tháng 11 Năm 2016

“Bế mạc Năm Thánh không phải là điểm kết của một hành trình để chúng ta chuyển sang một thứ khác. Nhưng đó là khởi điểm để từ đó chúng ta bước đi với sức sống được làm mới trên con đường của đời sống Kitô hữu.” Vì thế, Đức Giám quản Opus Dei đề nghị chúng ta “hãy đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, và như vậy đón nhận tha nhân: hãy sống hướng về người khác.”

Thư Đức Giám Quản – Tháng 10 Năm 2016

Đức Giám quản nhắn nhủ: “Đây là lúc chúng ta phải không ngừng lan tỏa ra để phục vụ nhiều người hơn, kể cả những người không có kinh nghiệm về đời sống Kitô hữu, hoặc không có niềm tin, hoặc đã quên thực hành niềm tin của mình.”

Thư Đức Giám Quản – Tháng 9 Năm 2016

Khi chiêm ngắm Thánh Giá với lòng tin, chúng ta sẽ thấy rằng “thứ dụng cụ tra tấn thể hiện sự phán xét của Thiên Chúa đối với thế gian vào ngày thứ sáu Tuần Thánh ấy đã trở thành suối nguồn của sự sống, tha thứ, lòng thương xót, là dấu chỉ của hòa giải và bình an.”

Thư Đức Giám Quản - Tháng 7 năm 2016

“Thẻ căn cước của người Kitô hữu là niềm vui”, Đức Giám quản nói với chúng ta như thế với việc nhắc lại huấn từ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngài thôi thúc chúng ta thực thi lòng thương xót qua việc tông đồ “an ủi người đau khổ”.

Thư Đức Giám quản – tháng 6 năm 2016

Câu hỏi Đức Giám quản đặt cho chúng ta trong thư mục vụ tháng 6 này phản ánh một đặc tính của việc tông đồ Kitô giáo: “Tôi có hạnh phúc vì Thiên Chúa đã gọi tôi để làm cho người khác biết Ngài không?” Quả thật, “sức mạnh nhờ đó chân lý chiến thắng phải chính là niềm vui, là sự diễn tả chân lý cách rõ ràng nhất. Chính trên niềm vui mà người Kitô hữu phải phấn đấu; chính trong niềm vui mà họ phải tỏ mình ra cho thế giới.”

Thư Đức Giám quản – tháng 1 năm 2016

​ Thư Đức Giám quản – Tháng 01/2016 Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội Thánh, Mẹ của Lòng Thương Xót… Đức Giám quản Opus Dei suy gẫm về những danh hiệu này trong lá thư mục vụ đầu tiên của năm 2016 để giúp chúng ta bước vào Năm Thánh Lòng Thương Xót vừa được Hội Thánh công bố.

Thư Đức Giám quản - tháng 12 năm 2015

“Việc Đức Kitô nhập thể và giáng sinh đã làm bừng lên ánh sáng huy hoàng chiếu soi trên thân phận nhân loại” (…) Hãy nhanh bước chân, để khi Cửa Thánh, biểu tượng của Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, mở ra, chúng ta nhận ra mình có thể đón nhận tất cả ân huệ của Thiên Chúa. Hãy bắt chước lòng sùng mến và khát khao mà Thánh Josemaria, từ thuở niên thiếu, đã tìm thấy nơi trú ẩn trong tình yêu của Thiên Chúa dành cho các tạo vật.”