Lưu trữ: THÁNH JOSEMARIA

There are 14 results for "THÁNH JOSEMARIA"

Thánh Lễ

Chúa Giêsu Kitô, thực sự hiện diện trong Mình Máu Thánh: "Lạy Chúa, con biết Chúa hằng sống, Chúa ẩn mình nơi đó vì Yêu".

Nỗi Buồn và Niềm Vui

Ý Chúa được kính yêu, ngay cả khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Thánh Josemaría nói: “Hãy nhìn nhận rằng ít ra Thiên Chúa cho phép một việc làm phiền lòng các con và các con sẽ thấy nỗi đau khổ ấy qua đi.” (0’53’’).

Videos

Đọc Lời Chúa

Chúng ta sẽ bắt đầu nhận biết Chúa Giêsu nếu chúng ta “sống” phúc âm. (1’45”).

Videos

Bí tích Hòa Giải

Phép giải tội là dấu chỉ về sự tha thứ của Chúa. Thánh Josemaría đã nói rằng trong bí tích này, chúng ta tìm được “Đức Kitô vừa là Cha vừa là Mẹ” (1’26’’).