Tacka Gud för prästerna

Andra videon i serien ägnad åt Prästadömets år. Professor Francisco Varo påminner om att prästerna alltid varit nära oss i de bästa och viktigaste stunderna i vårt liv och gjort Gud närvarande (4 min 30 sek).

Prästadömets år