Söka Gud i allt

Opus Deis grundare ger i den här videofilmen rådet att ta vara på de vardagliga situationerna – arbete, förströelser – för att umgås med Gud och ge honom ära. (video: 48 sek)

Korta videor med grundaren