Tagg: Meditationstexter

44 träffar på "Meditationstexter"
Omvändelse, ånger, kärlek

Omvändelse, ånger, kärlek

En människas liv är på sitt sätt en ständig återkomst till Fadershuset. Vi återvänder genom ånger, genom den hjärtats omvändelse som innebär att man vill förändras, att man fattat ett fast beslut att bättra sitt liv och uttrycker detta i form av uppoffring och självutgivelse. (När Kristus går förbi, nr. 64)

Meditationstexter
S:ta Maria från Magdala

S:ta Maria från Magdala

Den 10 juni 2016 fastställde påven Franciskus genom ett dekret, att S:ta Maria från Magdalas minnesdag som firas den 22 juli, blir upphöjt till en festdag.
Vi erbjuder några texter av Helige Josemaría för att meditera och betrakta.

Meditationstexter
I Vår Fru av Karmels högtidsdag

I Vår Fru av Karmels högtidsdag

”Bär det heliga skapularet av berget Karmel på ditt bröst. Få uttryck för fromhet – och det finns många goda marianska fromhetsövningar – är så djupt rotade bland de troende och har så ofta välsignats av påvarna.” (Den helige Josemaría, Vägen, 500. Texter av den helige Josemaría med anledning av Vår Fru av Karmels högtidsdag, 16 juli).

Meditationstexter
Den Helige Andes ankomst

Den Helige Andes ankomst

Kyrkan förbereder sig för att fira Pingstdagen. Vi publicerar några texter av den helige Josemaría om den Helige Ande: “Hjälp mig att be om en ny Pingst, som än en gång må sätta världen i brand.” (Plogfåran, 213).

Meditationstexter
Jungfru Marias kröning

Jungfru Marias kröning

Den 22 augusti är jungfru Maria drottningens minnesdag. Tillsammans med den helige Josemaría betraktar vi detta citat: "Var full av tillförsikt: vår moder är Guds moder, den heliga Jungfrun Maria, himmelens och jordens drottning".

Meditationstexter
Femte ljusets mysterium: Eukaristins instiftande

Femte ljusets mysterium: Eukaristins instiftande

”Jag tackar Gud för frukterna från detta rosenkransår – sade Johannes Paulus II i Pompeji den 7 oktober 2003, vilket har medfört ett betydande uppsving för rosenkransbönen. Denna bön som är så enkel och djup på samma gång.” Texter av sankt Josemaría om femte ljusets mysterium.

Meditationstexter