Tagg: Meditationstexter

43 träffar på "Meditationstexter"
Jesu gissling

Jesu gissling

Texter av den helige Josemaría om Rosenkransens andra smärtorika hemlighet. ”Herre, med ditt stöd kommer jag att kämpa för att inte stanna upp, jag kommer att troget besvara dina uppmaningar, utan att frukta de branta uppförsbackarna, den skenbara enformigheten i mitt vanliga arbete” (Guds vänner, 131).

Meditationstexter
Generositet

Generositet

I Torontos Downsview Park, kort före hans avresa till Guatemala och Mexiko, uttryckte påven Johannes Paulus II för deltagarna i Världsungdomsdagen följande önskan: "att de föresatser ni har fattat i dessa dagar av tro och festlighet må leda till rikliga frukter av engagemang och vittnesbörd”. Vi har nu valt ut några texter av den salige Josemaría med generositetens dygd som rödtråd.

Meditationstexter
Fastetiden: att återvända till Fadern

Fastetiden: att återvända till Fadern

Fastan är den tid de kristna ägnar åt förberedelse inför firandet av Jesu lidande och uppståndelse. Det är en tid för bot, rening och omvändelse. Grundaren av Opus Dei sade att fastetiden var ett tillfälle ”att bevara själen ung, att åkalla Herren, att förmå lyssna, att ha upptäckt det som inte går bra, att be om förlåtelse”.

Meditationstexter
Ungdomen ger allt vad den har

Ungdomen ger allt vad den har

“Ungdomen ger allt vad den har: den ger sig själv utan förbehåll.” För den helige Josemaría är ungdomen generositetens stund och en tid för det innerliga umgänget med Cristus.

Meditationstexter
Jesu födelse i Betlehem

Jesu födelse i Betlehem

”När man älskar en människa vill man veta även de minsta detaljerna om hennes liv och karaktär för att kunna identifiera sig med henne. Därför måste vi meditera över Kristi liv, från hans födelse i en krubba till hans död och uppståndelse.” Vi presenterar några texter av den helige Josemaría om rosenkransens tredje glädjerika hemlighet.

Meditationstexter
Apostolat

Apostolat

Vid apostoliska företag är det bra – en skyldighet – att ta med de världsliga medel som du förfogar över i beräkningarna (2 + 2 = 4), men glöm aldrig – någonsin! – att du lyckligtvis kan räkna med ännu en term: Gud + 2 + 2 ... (S:t Josemaría, Vägen, 471)

Meditationstexter
Böneliv

Böneliv

Var uthållig i bönen. Håll ut även om din ansträngning verkar fruktlös. Bönen är alltid fruktbar (Den helige Josemaría, Vägen, 101).

Meditationstexter
Utbildning och civilansvar

Utbildning och civilansvar

«En människa eller ett samhälle som inte reagerar inför lidande eller orättvisor, och som inte försöker lindra dem, är inte en människa eller ett samhälle som kan mäta sig med kärleken i Kristi hjärta.» (Sankt Josemaría, När Kristus går förbi, 167)

Meditationstexter
Vi är Guds barn

Vi är Guds barn

”Vi är verkligen tjänare: tjänare som har upphöjts till att vara Guds barn.” (Plogfåran, 267). Texter av den helige Josemaría om det gudomliga barnaskapet.

Meditationstexter