Tagg: Biskop Javier Echevarría

21 träffar på "Biskop Javier Echevarría"
Genomskinlighet för Kristus

Genomskinlighet för Kristus

Biskop Xavier Eschevarría, prelat för Opus Dei, med anledning av Johannes Paulus II:s saligförklaring. Vi återger en artikel publicerad i tidningen ABC, Madrid. (egen översättning)

Artiklar

Opus Dei i Afrika

Bland ungdomen i Afrika, där målet är att öppna vägen för nytt hopp i de afrikanska länderna med sina många problem, vilka projekt är Opus Dei initiativtagare till där?

Intervjuer

Opus Deis 75 år

Nästan sjuttiofem år efter grundandet, vad tror ni att Verkets enastående vitalitet beror på?

Intervjuer

Opus Dei och Andra Vatikankonciliet

Kan man ur läromässig synvinkel säga att Verket är traditionalistiskt eller traditionellt eller hur skall man förklara dess hållning gentemot Andra Vatikankonciliet?

Intervjuer

Glädje och smärta

Hur är det möjligt att känna glädje i en värld som vår, där smärtan och orättvisan är ständigt närvarande?

Intervjuer

Terrorism

I det uttalande ni gjorde efter attentaten den 11 mars, uppmanar ni de kristna att be för terroristerna. Är det möjligt att be för människor som kan döda på ett så brutalt sätt?

Intervjuer