Tron i 20-årsåldern (10): Att dela tron

Är det möjligt att tala till en väninna om vad som helst? Också om Gud? Och om hon inte tror på Gud? Carla, som läser juridik i Argentina, tycker mycket om att sjunga. I denna videofilm pratar hon om sin hobby och berättar om betydelsen av en sann vänskap.

Trons år

Tron i 20-årsåldern (8): ”Nåden som förändrar ditt liv.”

”Har det någonsin funnits en kärlekshistoria som inte också behövt förlåtelse?” Förlåtelse måste man både kunna ge och ta emot. Matilde, som studerar vid universitetet i Paris, berättar i den här filmen om sin erfarenhet: varje bikt är ett sätt att återvända till Gud och låta sig omfamnas av Honom.

Trons år

Tron i 20-årsåldern (7): Kristna förlovningar

Finns det något vackrare än att satsa allt på kärleken? Att vara förlovade, att lära känna varandra, att kommunicera på en djup nivå, att vara en del av den andres liv och att satsa allt på den andre. Federico och Isabella förlovade sig för ett år sedan. Deras tro ger dem mod att älska varandra och att förbereda sig för det som består fö alltid.

Trons år

Tron i 20-års ålder(5). ”Jag är en del av en familj”

”Numera är det ingen som tror på Gud”. Hur många katolska ungdomar har inte någon gång lidit av ensamhet och modlöshet? I sådana ögonblick är det lämpligt att komma ihåg – som Caterina föreslår i denna video som gjorts i London – att man är en del av en stor familj.

Trons år

Tron i 20-årsåldern (1): ”Vilja veta mer”

Cristina bor i Chicago och är konstnär. Hon arbetar med keramik. I denna video berättar hon om hur tvivlen har hjälpt henne att utvecklas och lära känna den katolska tron bättre. ”Tvivel är ett gott tecken”, säger hon. Den andra videon handlar om ungdomars erfarenheter om trons år.

Trons år

“Tron i 20-årsåldern”

Opus Deis hemsida börjar publicera en serie videoklipp där unga människor från olika länder berättar om hur de lever sin tro i vardagen. I inledningsvideon förklarar de, med några få ord, vad tron är för dem.

Trons år