Donera

Om du vill skicka ett bidrag till förmån för utgifterna vid helgonförklaringen, klicka på Skicka bidrag.

Hur används bidragen?

De bidrag som görs till förmån för en salig- eller helgonförklaring bidrar till att täcka kostnaderna för att sprida vördnaden till en Guds tjänare eller en saligförklarad person, till insamlandet av information på stiftsnivå, fasen i Rom och slutligen till salig- och heligförklaringsmässorna enligt reglerna som påven Franciscus godkände den 7 mars 2016. Efter helgonförklaringsmässan används överskottet till att sprida det vittnesbörd som den helgonförklarade personen gav.