Opus Deis historia i Sverige

Bilder från fader Johannes begravning

Fader Johannes Bernaldo, Opus Deis första regionalvikarie för Skandinavien, avled i Pamplona den 2 november. Begravningsmässan firades den 4 november i studenthemmet Aralars kapell.Efteråt ägde gravsättningen rum på San Joses begravningsplats.

Den förste regionalvikarien för Prelaturen Opus Dei i Skandinavien har gått ur tiden

Opus Dei i Skandinavien har drabbats av en stor sorg. Prelat Johannes Bernaldo som var den förste regionalvikarien för Prelaturen Opus Dei i Skandinavien har efter en långvarig kamp mot cancer gått ur tiden den 2 november, den dag då Kyrkan ber för alla avlidna. Fader Johannes blev 74 år gammal. Med stor tillit anförtror vi hans själ till Gud den barmhärtige Fadern.