Dagens text

Rosenkransbönen

«Rosenkransen har alltid varit ett uttryck för denna trosövertygelse (att Jesus har återuppstått). Genom rosenkransbönen kan de troende gå bortom lidandets mörker och skåda Kristi härlighet i uppståndelsen och himmelsfärden» (Johannes Paulus II, ”Rosenkransbönen”, 23).

LUKASEVENGELIET

Han tog dem (lärjungarna) med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och ...

Sankt Josemaría Escrivá
”I laboratoriet, i sjukhusets operationssal, i kasernen, vid universitets lärostol, i fabriken och verkstaden, på fältet, i familjen (…) där väntar Gud på oss varje dag.”
SANKT JOSEMARÍA, Opus Deis grundare