Prelatens meddelande (6 augusti 2018)

Opus Deis prelat, Msgr. Fernando Ocáriz, har skickat detta meddelande den 6 augusti 2018, Kristi förklarings högtid.

Herdabrev och meddelande
Opus Dei - Prelatens meddelande (6 augusti 2018)

Buenos Aires, den 6 augusti 2018
Kristi förklarings högtid

Meddelande i augusti 2018

Under resorna dessa månader tackar jag Gud för hur mina döttrar och söner på så många ställen startar och utvecklar projekt för att få Kristi budskap och hans kallelse till helighet att nå många människor. Vissa av dessa projekt är stora, andra är små men de medföljs alltid av tjänstvillighet och sanna vänskapsband. Det är fint att se samma anda överallt i så olika människor.

Jag är glad och tackar även Gud för att jag ser att dessa apostoliska verksamheter, tillsammans med andra organisationers, bidrar till att människor och samhällen utvecklas på olika nivåer i många länder.

Sluta inte att be med mig för mina böneämnen för er alla.