Prelatens meddelande (1 juli 2018)

Petrus och Paulus högtid är en uppmaning att be för kyrkan, för påven och särskilt för dem som förföljs för evangeliets skull.

Herdabrev och meddelande
Opus Dei - Prelatens meddelande (1 juli 2018)

Rom, den 9 juni 2018

I fredags firade vi Petrus och Paulus högtid. I mässans evangelium hörde vi återigen Jesu löfte till Petrus: «Jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.» (Matt 16:18). Dessa ord påminner oss också om den andliga väg som den helige Josemaria föreslog från ett tidigt stadium: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam.

Allt sedan apostlarnas tid har kyrkan lidit förföljelser och fortsätter att förföljas och får även ta emot slag inifrån mot enheten. Detta bör inte få oss att tappa modet utan att förnya vår tro, som är en gåva från Gud och som visar sig i att man ber för kyrkan, för påven och särskilt för dem som förföljs för evangeliets skull.