Prelatens brev (14/2 2018)

"Låt oss tacka honom eftersom allt kommer från honom." Prelaten talar om sin resa till Brasilien och om den hängivelse som kännetecknar dagens två årsdagar. Idag är även första dagen i fastan.

Herdabrev och meddelande
Opus Dei - Prelatens brev (14/2 2018)

Rom den 14 februari 2018

Mina älskade, må Jesus bevara er, mina döttrar och söner!

Jag skriver ett kort brev till er och har fortfarande ett starkt minne av tiden i Brasilien där jag ännu en gång kände hur levande kyrkan och Verket är. I mina möten med så många personer, familjer och så många unga personer kunde jag lätt se deras glädje och önskan att arbeta för Gud. Låt oss tacka honom eftersom allt kommer från honom.

Denna tacksamhetskänsla är särskilt stark i dag då det är 75 år sedan den helige Josemaría med klarhet såg en grundläggande komponent av Verket (den 14 februari 1943): Det heliga korsets prästsällskap. På denna årsdag vill jag förmedla allas vårt tack till er präster i Opus Dei, inkardinerade i prelaturen eller i olika stift, för er generösa hängivelse för att tjäna andra människor. Nu är ett tillfälle att förnya ivern att ”vara präster till hundra procent”, som vår Fader brukade säga.

Den 14 februari 1930 var också den dag då Herren lät den helige Josemaría se att han även ville att kvinnor skulle vara i Verket. Mina döttrar: när jag ser tillbaka på det apostoliska arbete som ni utfört och kommer att utföra och när jag ser de frukter som ni bidragit till i Verket som helhet, vill jag spontant säga: vad Gud ordnar saker bra, fast vi är så ynkliga.

Idag inleds även fastan. I påven Franciskus herdabrev för fastetiden, varnar påven oss bestämt för falska profeter, för så många kortlivade löften om lycka som gör själen tom och som gör det omöjligt att se och förmedla Guds glädje. Den helige fadern uppmuntrar oss ”att inte leva på ytan utan lära känna det som lämnar goda och bestående spår i våra liv, därför att det härstammar från Gud”. Låt oss alltså ställa oss frågan nu när fastan börjar: detta som jag gör, denna miljö, tar det mig närmare eller längre bort från Gud? Vi kan också fråga oss: hur kan jag ta allt detta till Gud? Vi kan gå på denna omvändelsens väg till påsken tillsammans.

Som fadern brukar göra kring denna tid så kommer även jag om några dagar göra min reträtt, samtidigt som påven gör sin. Glöm inte att be för påven och be även för mig.

Med all min tillgivenhet välsignar jag, er fader, er