Meddelande från prelaten (8 april 2018)

Med anledning av Guds barmhärtighets söndag skickar prelaten ett meddelande där han uppmuntrar oss att be med större tro.

Herdabrev och meddelande
Opus Dei - Meddelande från prelaten (8 april 2018)

Med den glädje som hör påsken till hör vi dessa ord i liturgin idag, på Guds barmhärtighets söndag: »Detta är den seger som har besegrat världen: vår tro« (1 Joh 5:4).

När vi i kyrkan utför vårt uppdrag att ta Kristi liv till alla platser och till alla personer, möter vi mycket glädje men också flera svårigheter. Vi kommer att bevara vårt lugn och vårt hopp om vi tror på Guds barmhärtighet. Vi kan inte uppnå denna tro av egen kraft, men vi kan be om den som apostlarna bad Jesus: »Ge oss större tro« (Luk 17:5).

Rom den 8 april 2018