Meddelande från prelaten (10/10 2017)

En kristens trohet är en tacksam trohet, eftersom vi inte är trogna en idé, utan en person: »Jesus, vad du är god, vad du är god!.«

Herdabrev och meddelande
Opus Dei - Meddelande från prelaten (10/10 2017)

Rom den 10 oktober 2017

De fester vi nyligen firat, den andra och sjätte oktober, årsdagarna av Verkets grundande och av den helige Josemarías helgonförklaring, ger oss möjlighet att återigen vandra med tacksamhet och trohet på vår väg. ”Vad god Herren är, som har sökt upp oss och som har fått oss att lära känna detta heliga sätt att bära frukt, att hänge oss på ett enkelt sätt, att älska alla skapade varelser i Gud och att så frid och glädje bland människor. Jesus, vad du är god, vad du är god!” (Brev, den 11 mars 1940, nr 78).

Låt oss komma ihåg don Javiers bön för allas trohet hans sista timmar i livet. En kristens trohet är en tacksam trohet, eftersom vi inte är trogna en idé, utan en person: Jesus Kristus, vår Herre, som ”älskade mig och gav sitt liv för mig” (Gal 2:20). Vi kan alla säga detta om oss själva. Att veta att vi personligen är älskade av Gud leder oss till att älska troget och uthålligt med hans nåd. Att älska med fast hopp på det som Gud kommer att göra i kyrkan och i världen genom var och en av oss, även fast vi är bräckliga.