Julhälsning från Opus Deis prelat

Inför firandet av Jesu födelse skickar msgr Fernando Ocáriz en julhälsning.

Herdabrev och meddelande
Opus Dei - Julhälsning från Opus Deis prelat

Mina älskade: må Jesus bevara mina döttrar och söner!

Snart är natten här då vi kommer att fira Jesusbarnets födelse. Dessa dagar uttrycker den yttre omgivningen vår inre glädje. Det tecken som herdarna i Betlehem fick för att känna igen Messias var att de skulle hitta ”ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba” (Luk 2:12). Guds son väntade på dem där. Låt oss ta oss till den enkelhet och tystnad som finns i Betlehem. Låt oss samlas i vårt inre i den stillhet som vår Fader kallade ”det inre livets portvakt” (Vägen, nr 281). I den tystnad som finns i Betlehem kan vi ta Marias och Josefs händer. Där kommer vår glädje, vår önskan och våra sorger hitta hem, och där får vi nya insikter.

Jag välsignar er med min största tillgivenhet

er Fader

Rom, den 16 december 2019