Om sommarvilan

Jesus – i dig vilar jag! Vägen, 732

Det verkar, sade du till mig, som om alla synder väntar på första bästa lediga stund. Sysslolöshet är nog egentligen en synd i sig.

Den som viger sig åt att arbeta för Kristus kan inte räkna med att få vara ledig, för att vila är inte samma sak som att inte göra någonting: att vila innebär att man slappnar av genom att ägna sig åt mindre ansträngande verksamhet. Vägen, 357

Jag har alltid ansett att vila är tid då man lägger vardagens göromål åt sidan, aldrig att det skulle vara dagar av sysslolöshet.

Att vila är att ta igen sig: att samla krafter, bilda sig ideal, göra upp planer ... Kort sagt: att byta sysselsättning, för att sedan återgå, med ny entusiasm, till sina vanliga aktiviteter. Plogfåran, 514

Heligheten, äkta strävan efter helighet, känner varken pauser eller semester. Plogfåran, 129

Kämpa mot det överdrivna eftergivenhet som var och en brukar visa mot sig själv: var krävande mot er själva! Ibland tänker vi alltför mycket på hälsan, på att vila, vilket man inte får försumma just för att det är nödvändigt för att kunna återgå till arbetet med förnyade krafter. Men vila – det skrev jag redan för många år sedan – är inte att inte göra någonting alls. Det är att koppla av med verksamhet som kräver mindre ansträngning. Guds vänner, 62