Kristi kropps och blods högtid

Några texter av den helige Josemaría som kan hjälpa för att förbereda Kristi kropps och blods högtid.

Försumma inte att varje dag säga ”Jesus jag älskar dig” och att göra en andlig kommunion – åtminstone – som gottgörelse för alla skändningar och helgerån som han utstår för att kunna vara tillsammans med oss.

Plogfåran, 689

Jag vet att det glädjer dig om jag skriver av bönen till de heliga skyddsänglarna vid våra tabernakel: ”Ni Änglar som skyddar våra tabernakel, i vilka den heliga Eukaristins tillbedjansvärda skatt vilar, skydda dem från profanering och bevara dem för vår kärlek.”

Vägen, 569

Din tok! Jag såg dig – du trodde att du var ensam i biskopens kapell – kyssa de nyvigda kalkarna och patenerna för att Han skulle upptäcka kyssen när Han för första gången ”stiger ner” i dessa eukaristiska kärl.

Vägen, 438

Betrakta det vackraste och största på jorden, … allt det som glädjer förståndet och de övriga själsliga krafterna, … och det som är välgörande för både kroppen och sinnena … Tänk på världen och på alla andra världar som lyser på natthimlen: hela universum.

Allt detta, och därtill hjärtats alla önskningar uppfyllda … är ingenting värt, ingenting och mindre än ingenting, i jämförelse med denne min Gud – din Gud! Han är en oändlig skatt, den dyrbaraste pärlan, han blev förödmjukad, en slav, tillintetgjord, lik en tjänare i det stall där han ville födas, i Josefs verkstad, i sitt lidande, i sin förnedrande död … och i den vansinniga kärleken i den heliga Eukaristin.

Vägen, 432

Jag har många gånger upprepat den här versen ur den eukaristiska hymnen: ”Peto quod petivit latro poenitens”, och jag blir lika rörd varje gång: att be som den ångerfulle rövaren! Han erkände att han väl förtjänade sitt fruktansvärda straff … och med ett ord vann han Kristi hjärta och ”bröt upp” himmelens portar åt sig.

Korsvägen, 12.4

Du är orolig och ledsen över att du är kall och fullständigt torr när du går till kommunion. Säg mig, söker du dig själv eller Jesus när du tar emot sakramentet? Om du söker dig själv, har du all anledning att vara ledsen … Men om du söker Kristus – som du skall göra – behöver du då ett säkrare tecken än Korset för att veta att du har funnit honom?

Vägen, 710