Antal artiklar: 6

Arbete som omsorg om världen

Inför 1 maj har monsignore Fernando Ocáriz skrivit en betraktelse över arbete som omsorg om världen. Katolsk magasin har publicerat artikeln och vi återger den här.

Uppträdanden

Jul: Låt oss vara vittnen för Jesu Kristi kärlek i vardagslivet

I den kyrka där Ugandas martyrer vördas önskar Opus Deis prelat oss en god jul. Han vill att vi tänker på familjen i Nazareth — där det nyfödda Jesusbarnet är — och vittnar om kristen tro och familjeliv.

Uppträdanden

Prelaten: «Helige Paulus VI och helige Óscar Romero, arbetare för enhet och broderlighet i Kyrkan»

På söndag den 14 oktober helgonförklaras Paulus VI och Oscar Romero. Opus Deis prelat skriver om deras helgade liv.

Uppträdanden

Msgr. Fernando Ocariz: «Kristus härskar genom att ge sitt liv»

Vi publicerar några anteckningar från Opus Deis prelats predikan på Kristus konungens högtid.

Uppträdanden

«Närhet, bön och medkänsla för vart och ett av offren»

Meddelande från Opus Deis prelat efter terroristattacken i Barcelona, som han besökte för några veckor sedan.

Uppträdanden

Den nye prelatens första ord: Gläd er i hoppet!

Msgr Fernando Ocáriz gör ett kort uttalande dagen efter att påven Franciskus utnämnt honom till Opus Deis prelat. Han talar om sina förhoppningar och målsättningar. Msgr Ocáriz blir den tredje efterträdaren till den helige Josemaría att leda Opus Dei, en institution som är en del av katolska Kyrkan.

Uppträdanden