Den helige Josemarías mässa

Kardinalen Anders Arborelius var huvudcelebrant i mässan på den helige Josemarías festdag.

Opus Dei - Den helige Josemarías mässa

På grund av restriktionerna gällande sammankomster i samband med COVID-19 blev mässan i S:t Eriks katolska domkyrka på den helige Josemariás festdag den 26.e juni mindre välbesökt än tidigare år. 100 personer får vistas i domkyrkan - 50 i den nya delen, 50 i den gamla, kören och prästerskapet ej inräknade. Därför var vi särskilt tacksamma över att biskop Anders ville vara huvudcelebrant i mässan. Förutom de tre prästerna i Prelaturen Opus Dei som koncelebrerade är vi tacksamma för att fader Antonius Almaleh också ville fira mässan samt att en del av domkyrkokören, ledd av Elisabeth von Waldstein, kunde vara med och sjunga. Ni kan lyssna på kardinalens predikan här.