Arkiv: Andra dokument

26 träffar på "Andra dokument"

Den nye prelatens första ord: Gläd er i hoppet!

Msgr Fernando Ocáriz gör ett kort uttalande dagen efter att påven Franciskus utnämnt honom till Opus Deis prelat. Han talar om sina förhoppningar och målsättningar. Msgr Ocáriz blir den tredje efterträdaren till den helige Josemaría att leda Opus Dei, en institution som är en del av katolska Kyrkan.

Intervjuer
Genomskinlighet för Kristus

Genomskinlighet för Kristus

Biskop Xavier Eschevarría, prelat för Opus Dei, med anledning av Johannes Paulus II:s saligförklaring. Vi återger en artikel publicerad i tidningen ABC, Madrid. (egen översättning)

Artiklar

Opus Dei i Afrika

Bland ungdomen i Afrika, där målet är att öppna vägen för nytt hopp i de afrikanska länderna med sina många problem, vilka projekt är Opus Dei initiativtagare till där?

Intervjuer

Opus Deis 75 år

Nästan sjuttiofem år efter grundandet, vad tror ni att Verkets enastående vitalitet beror på?

Intervjuer