Prelatovo pismo (14. februar 2018)

“Bodimo Mu hvaležni, saj vse to prihaja od Njega.” Prelat se spominja svojega potovanja v Brazilijo in zgodb o izročitvi, ki odsevajo iz obeh obletnic na ta dan, ko se letos začenja tudi postni čas.

Pastirska pisma
Opus Dei - Prelatovo pismo (14. februar 2018)

Predragi, naj Jezus varuje moje hčere in sinove!

Pišem vam na kratko, s še vedno živimi spomini na dni v Braziliji, kjer sem se znova lahko dotaknil vitalnosti Cerkve in Dela. Pri mojih srečanjih s številnimi ljudmi, družinami in z mnogimi mladimi je izstopalo veselje in želja po delu za Boga. Bodimo Mu hvaležni, saj vse to prihaja od Njega.

Ta občutek hvaležnosti stopa v ospredje zlasti danes, saj mineva 75 let od 14. februarja 1943, ko je sv. Jožefmarija prejel novo ustanovitveno razsvetljenje o Delu: Duhovniško družbo sv. Križa. Ob tej obletnici želim vam, svojim sinovom duhovnikom, inkardiniranim v Prelaturo ali v različne škofije, izraziti zahvalo s strani vseh v Delu za vašo velikodušno predanost službi za duše. Naj vas znova navduši to, da ste »stoodstotno duhovniki«, kot je imel navado reči naš oče.

Današnji datum zaznamuje tudi trenutek, ko je leta 1930 Gospod dal Jožefmariju videti, da v svojem Delu hoče tudi ženske. Hčere moje, ob pogledu nazaj, na apostolsko obzorje, ki ste ga odprle do sedaj in ki bo še naprej raslo; ob pogledu tudi na sadove vašega zagona in vaših pobud za celotno Delo, si človek sam od sebe reče: kako dobre stvari dela Bog iz naše majhnosti.

Končno se danes začenja postni čas. V sporočilu, ki ga je napisal za to priložnost, nas papež energično svari pred lažnimi preroki: pred tolikimi minljivimi obljubami sreče, ki dušo puščajo prazno in človeka onesposobijo za zaznavanje in za širjenje božjega veselja. Sveti oče nas spodbuja, naj »se ne ustavljamo na ravni takojšnjega, površnega, ampak prepoznavamo, kar v nas pušča dobre in trajne sledi ter prihaja od Boga in je za nas resnično dobro.« Pomislimo torej na začetku tega postnega časa: me tista aktivnost, tisto okolje vodi k Bogu, ali pa me oddaljuje od Njega? In še: kako lahko vse to pripeljem k Bogu? Stopímo skupaj na to pot spreobrnjenja proti veliki noči.

Kot je v teh dneh v navadi, bom čez nekaj dni pričel svoje duhovne vaje, istočasno z duhovnimi vajami svetega očeta. Ne pozabíte moliti za papeža in spremljajte s svojo molitvijo tudi mene.

Z vso ljubeznijo vas blagoslavlja

vaš oče


Rim, 14. februar 2018