Montse Grases: radosť mladosti

Už v rannej mladosti Grases (Španielsko, 1941-1959) cítila, že Pán ju povoláva na cestu posväcovania sa v bežnom živote v Opus Dei. Počas choroby, ktorá nakoniec vyústila do jej úmrtia, vydávala príkladné svedectvo priateľom a príbuzným, svedectvo pokoja ktorý pochádza z blízkeho vzťahu k Bohu. Titulky sú k dispozícií po slovensky.

Ctihodná Montse Grases