O čo ide?

O čo ide?

​Kňazská spoločnosť Svätého kríža je združenie kňazov vnútorne spätých s prelatúrou Opus Dei.

Čo je?
Posolstvo Opus Dei a kňazi

Posolstvo Opus Dei a kňazi

​Cieľom Kňazskej spoločnosti Svätého kríža je podporovať svätosť svetských kňazov podľa ducha a asketickej praxe Opus Dei.

Čo je?
História Spoločnosti

História Spoločnosti

​Korene Kňazskej spoločnosti Svätého kríža nachádzame v láske svätého Josemaríu k diecéznym kňazom a v zásadnej udalosti, ktorá sa stala 2. októbra 1928, keď mu Pán ukázal Opus Dei.

Čo je?
Niektoré charakteristiky ducha Opus Dei

Niektoré charakteristiky ducha Opus Dei

Opus Dei pôsobí v Cirkvi, aby podporovalo hľadanie svätosti uprostred sveta. Ducha Opus Dei predstavujú tieto štyri charakteristiky, ktoré sú navzájom úzko prepojené: Božie synovstvo, jednota života, posväcovanie práce a láska k učeniu Cirkvi. Opus Dei nerozlišuje medzi veriacimi laikmi a kňazmi, pretože ako vysvetľuje svätý Josemaría: „V Diele nie sú dva druhy členov, kňazi a laici. Všetci sú si rovní a všetci žijú v rovnakom duchu: posväcovanie sa vo svojom stave” (Rozhovory, č. 69).

Čo je?
Svätý Josemaría a Opus Dei: služba Cirkvi

Svätý Josemaría a Opus Dei: služba Cirkvi

​Opus Dei poskytuje svojim veriacim vhodnú formáciu, aby rozvíjali – každý vo svojom cirkevnom a svetskom prostredí – apoštolskú činnosť v rôznych formách a šírili tak myšlienku univerzálneho povolania k svätosti.

Čo je?