Požiadavky a začlenenie

Požiadavky a začlenenie

​O prijatie ako pridružení členovia alebo supernumerári do Kňazskej spoločnosti Svätého kríža môžu žiadať kňazi (a diakoni, ktorí výslovne vyjadria svoj úmysel stať sa kňazmi) inkardinovaní v rôznych diecézach.