„Toto je môj milovaný Syn.”

Keď ťa Pán povolal do Cirkvi, krstom vtlačil do tvojej duše nezmazateľnú pečať: si Božím synom, Božou dcérou. – Nikdy na to nezabudni. (Vyhňa, 264)

Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť (...). A z neba zaznel hlas: ,,Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“

Prostredníctvom krstu sa náš Boh Otec stal Pánom našich životov, včlenil nás do života Krista a zoslal nám Ducha Svätého.

Božia sila a moc osvecujú tvár zeme.

Zapáľme svet ohňom, ktorý si prišiel vrhnúť na zem!… A svetlo tvojej pravdy, Ježišu náš, ožiari jedného nekonečného dňa mysle všetkých ľudí.

Počujem ťa volať, Kráľ môj, živým, chvejúcim sa hlasom: ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur? – A odpovedám ti – celým svojím bytím, – všetkými zmyslami a mohutnosťami: ecce ego, quia vocasti me!

Krstom ti Pán do duše vtlačil nezmazateľnú pečať: si Božím synom, Božou dcérou.

Dieťa: nehoríš túžbou, aby ho všetci milovali? (Svätý Ruženec, tajomstvá svetla, 1)
Chcem dostávať správy emailom

email