„Si soľou, apoštolská duša.“

Si soľou, apoštolská duša. – »Bonum est sal« – soľ je dobrá, čítame vo Svätom písme, »si autem sal evanuerit« – ale ak soľ stratí chuť..., nie je vhodná na nič, ani do zeme, ani na hnojisko a vyhodí sa ako neužitočná. Si soľou, apoštolská duša. – Keď však stratíš svoju chuť...(Cesta,921)

My katolíci by sme mali životom kráčať ako apoštoli: s Božím svetlom a s Božou soľou. Bez strachu, prirodzene, no s takým vnútorným životom, v takom spojení s Pánom, že budeme osvecovať, uchovávať pred skazou a temnotou, rozdávať ovocie pokoja a účinnosť kresťanskej náuky. (Vyhňa, 969)

Vo chvíľach všeobecného zmätku voláš k Pánovi za duše jeho ľudí a zdá sa ti, akoby ťa nepočul, akoby ťa nechcel počuť. Dokonca si začneš myslieť, že tvoja apoštolská práca je daromná. – Nerob si starosti! Pracuj ďalej s tou istou radosťou, s tým istým oduševnením, s tou istou túžbou. – Dovoľ, aby som ti zopakoval: keď pracujeme pre Boha, nič nie je neplodné! (Vyhňa,978)

Ako kresťan musíš svojím učením, statočným životom a dobre vykonanou prácou –v zamestnaní, v plnení si svojich povinností – dávať dobrý príklad všetkým, čo ťa obklopujú: príbuzným, priateľom, kolegom, susedom, žiakom... – Nesmieš byť fušer. (Vyhňa,980)

Chcem dostávať správy emailom

email