“S každým vychádzaj, každého sa snaž pochopiť.”

S každým vychádzaj, každého sa snaž pochopiť, buď bratom svojich bratov ľudí, vnes lásku tam – ako hovorí španielsky mystik – kde lásky niet, a budeš žať lásku! (Vyhňa,457)

Ježiš Kristus, ktorý prišiel, aby spasil všetkých ľudí a ktorý mal v úmysle zapojiť kresťanov do svojho vykupiteľského diela, chcel svojim učeníkom ukázať – tebe i mne – veľkú, pravdivú, šľachetnú a mocnú lásku: máme sa navzájom milovať tak, ako Kristus miluje každého jedného z nás. Iba týmto spôsobom, keď budeme – popri svojej vlastnej ľudskej nedokonalosti – napodobňovať spôsoby božské, podarí sa nám otvoriť svoje srdce všetkým ľuďom a milovať ich spôsobom vyšším, úplne novým.

Ako dobre len prví kresťania vedeli praktizovať túto horúcu lásku, ktorá ďaleko presahuje obyčajnú ľudskú solidaritu či láskavosť. Milovali sa navzájom, nežne i silno zároveň, z celého – Kristovho – srdca. Tertulián zaznamenal v druhom storočí komentár pohanov, obdivujúcich správanie vtedajších kresťanov, natoľko plné ľudskej i nadprirodzenej príťažlivosti. « Pozrite, ako sa milujú, » opakovali.

Ak cítiš, že si teraz v mnohých detailoch každodenného života túto chválu nezaslúžiš, že tvoje srdce nereaguje na Božie požiadavky ako by malo, snaž sa to napraviť. Prijmi výzvu sv. Pavla: ,,robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich,“ Kristovmu mystickému Telu.

Hlavným apoštolátom, ktorý by sme my kresťania mali vo svete vykonávať a najlepším svedectvom viery je prispievať k tomu, aby v Cirkvi vládlo ovzdušie pravej lásky. Keď sa naozajstne nemilujeme, keď medzi nami dochádza k útokom, ohováraniu a roztržkám, kto sa bude cítiť byť priťahovaný tými, čo tvrdia, že hlásajú radostnú zvesť Evanjelia? (Boží priatelia, 225-226)