“Krása svätej čistoty.”

Je nemožné žiť čistým životom bez Božej pomoci. Boh chce našu pokoru, chce, aby sme ho prosili o pomoc prostredníctvom našej a jeho Matky. – Povedz Márii, hneď teraz, v osamelosti svojho srdca, bez hluku slov: Matka moja, toto moje úbohé srdce sa niekedy vzpiera... Ale ak mi ty pomôžeš... – A ona ti pomôže, aby si si zachoval čisté srdce a mohol pokračovať po ceste, na ktorú ťa Boh povolal: Mária ti vždy uľahčí plniť Božiu vôľu. (Vyhňa, 315)

Mali by sme byť čo najčistejší, mať úctu k telu; no bez strachu, pretože sex je predsa posvätná a vznešená vec, je to účasť na Božom stvoriteľskom diele, sex bol stvorený pre manželstvo. A tak budete čistí a s odvahou svojimi životmi vydávať svedectvo o tom, že cnosť svätej čistoty je nielen možná, ale i krásna. (…)

Zo všetkých síl si čistotu a ostatné cnosti, ktoré ju sprevádzajú a ktoré sú zároveň jej ochrancami – skromnosť a stud – strážte. Nepodceňujte ľahkomyseľne to, čo nám tak účinne pomáha byť hodnými Božieho pohľadu: pozorné stráženie si zmyslov a srdca, odvahu – odvahu byť zbabelým – a utiecť pred zlou príležitosťou, časté pristupovanie ku sviatostiam, zvlášť k svätej spovedi; úplnú otvorenosť v duchovnom vedení, bolesť, ľútosť a zadosťučinenie po spáchaných hriechoch. A toto všetko spojené s nežnou úctou k Našej Panej, aby nám ona od Boha vyprosila dar svätého a čistého života. (Boží priatelia, 185)