Archív: Texty o kresťanskom živote

Je 98 výsledkov pre "Texty o kresťanskom živote"
Zvrchovane nadprirodzený dôvod

Zvrchovane nadprirodzený dôvod

Zhrnutie zákona do vety „milovať Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého“ nie je len také hocijaké nariadenie. Láska sa nedá vynútiť. Boh nás však pozýva, aby sme sa po tom, ako On človekovi vyjadril svoju nekonečnú lásku a starostlivosť, s ním na nej podieľali.

Duchovný život
Žiť s vedomím, že máme poslanie (I)

Žiť s vedomím, že máme poslanie (I)

Žiť s vedomím, že máme poslanie, znamená uvedomovať si, že nás Pán posiela, aby sme odovzdávali jeho Lásku ľuďom okolo seba. Predpokladá to rozhodovať sa vždy pod vedením Ducha Svätého s ohľadom na toto poslanie, pretože dáva rozmer a zmysel nášmu putovaniu na tejto zemi.

Duchovný život
​Páčiť sa Bohu

​Páčiť sa Bohu

​Pánova výzva „buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48) spočíva v tom, že máme žiť ako Božie deti, ktoré vedia, že sú v Božích očiach vzácne a sú pevne zakotvené v nádeji a radosti prameniacej z vedomia, že majú takého dobrého Otca.

Duchovný život
Bolesti a radosti svätého Jozefa

Bolesti a radosti svätého Jozefa

Sedem nedieľ svätého Jozefa je zvyk v Cirkvi, ktorý slúži ako príprava na sviatok 19. marca. Meditácia o „bolestiach a radostiach svätého Jozefa“ nám pomáha lepšie spoznať svätého patriarchu a zapamätať si, že aj on čelil radostiam a ťažkostiam.

Pravá láska k sebe samému

Pravá láska k sebe samému

Nový text zo série článkov zameraných na formáciu osobnosti sa sústredí na poznanie samého seba so všetkými čnosťami i nedostatkami, ktoré sú potrebné k tomu, aby bol človek šťastný.

Duchovný život