Archív: Kresťanský život

Je 133 výsledkov pre "Kresťanský život"

,,Zostaň s nami, Pane". Ako znovu objaviť pravý význam svätej omše

Inštitút svätého Josemaríu so sídlom v USA vytvoril dokument s názvom ,,Zostaň s nami, Pane". Video vysvetľuje význam svätej omše v živote kresťana. Aký význam má svätá omša v živote kresťana? Ako ma posilňuje počas dňa? Pomáha mi k tomu, aby som bol vďačný za dary, ktoré mi Boh dáva? ,,Zostaň s nami, Pane" je dokument, ktorý prezentuje niekoľko osobných príbehov a úvah teologickej povahy o dôležitosti slávenia Eucharistie v živote kresťana. Táto krátka katechéza nám má pomôcť k tomu, aby sme sa viac priblížili ku Kristovi a odovzdali sa v spojení s Ním do služby iným ľuďom. (Video s českými titulkami).

Kresťanský život
Výchova pre život

Výchova pre život

Milovať deti tým správnym spôsobom si vyžaduje pomáhať im pri rozvíjaní ich sebaovládania , znamená formovať ich na slobodných a zodpovedných ľudí.

Pomôcka k spovedi

Pomôcka k spovedi

Tento jednoduchý a jasný grafický návod už pomohol pristúpiť k sviatosti Božieho milosrdenstva mnohým veriacim vo farnosti Panny Márie Kráľovnej Pokoja v írskom Dubline. V článku uvádzame aj nové preklady otázok pre spytovanie svedomia podľa Desatora, pre dospelých, pre dospievajúcich a pre deti.

Duchovný život
Výchova k slobode

Výchova k slobode

,,Podstata výchovy detí spočíva v tom, aby dospeli k tomu, že samy ,chcú´ to, čo je dobré, aby sa im poskytovalo rozumové a morálne zázemie, na základe ktorého je dieťa schopné robiť dobro z vlastného rozhodnutia”.

Výchova k priateľstvu

Výchova k priateľstvu

,,Vynucovanie vecí silou, autoritárskym spôsobom, nie je správny prístup vo výchove. Vhodnejší postoj rodičov spočíva skôr v tom, že sa stanú priateľmi svojich detí."

Mladí ľudia a zábava: Oddych a voľný čas (3)

Mladí ľudia a zábava: Oddych a voľný čas (3)

Dospievajúce deti s veľkou vervou vyžadujú poriadnu dávku slobody, ktorú často nie sú schopné zvládnuť. Možno uviesť viacero takýchto aspektov: vychádzky do neskorých nočných hodín, sviatočné dni, nákupy. V tomto článku budeme o danej téme hovoriť z kresťanského hľadiska.