Archív: Kresťanský život

Je 134 výsledkov pre "Kresťanský život"
Život Panny Márie (XIII): Roky v Nazarete

Život Panny Márie (XIII): Roky v Nazarete

V Nazarete prežil Pán niekoľko rokov pokojného a obyčajného života. Boli to roky práce, modlitby a života v rodine spolu s Máriou a Jozefom. Takto o tom hovorí trinásty diel o živote Panny Márie.

Panna Mária
Žiť s vedomím, že máme poslanie (I)

Žiť s vedomím, že máme poslanie (I)

Žiť s vedomím, že máme poslanie, znamená uvedomovať si, že nás Pán posiela, aby sme odovzdávali jeho Lásku ľuďom okolo seba. Predpokladá to rozhodovať sa vždy pod vedením Ducha Svätého s ohľadom na toto poslanie, pretože dáva rozmer a zmysel nášmu putovaniu na tejto zemi.

Duchovný život
​Páčiť sa Bohu

​Páčiť sa Bohu

​Pánova výzva „buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48) spočíva v tom, že máme žiť ako Božie deti, ktoré vedia, že sú v Božích očiach vzácne a sú pevne zakotvené v nádeji a radosti prameniacej z vedomia, že majú takého dobrého Otca.

Duchovný život
Bolesti a radosti svätého Jozefa

Bolesti a radosti svätého Jozefa

Sedem nedieľ svätého Jozefa je zvyk v Cirkvi, ktorý slúži ako príprava na sviatok 19. marca. Meditácia o „bolestiach a radostiach svätého Jozefa“ nám pomáha lepšie spoznať svätého patriarchu a zapamätať si, že aj on čelil radostiam a ťažkostiam.