Ce este Opus Dei?

Opus Dei - Lucrarea lui Dumnezeu, în latină - este o instituţie ierarhică a Bisericii Catolice, o prelatură personală.

Ce sunt prelaturile personale?

Prelaturile personale sunt circumscripţii ecleziastice, prevăzute de Conciliul Vatican II şi de Codul de Drept Canonic, constituite pentru a îndeplini, cu mare flexibilitate, anumite sarcini pastorale.