Document: Texte pentru meditație

Sunt 124 rezultate pentru "Texte pentru meditație"
Odihna

Odihna

Am considerat întotdeauna odihna ca o îndepărtare de obligaţiile cotidiane, niciodată ca pe nişte zile de trândăvie

Înălţarea

Înălţarea

Apoi cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Isus. Cum l-au văzut, i s-au închinat, dar unii se îndoiau

Coborârea Duhului Sfânt

Coborârea Duhului Sfânt

Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei

Mamă a lui Dumnezeu şi mamă a noastră

Mamă a lui Dumnezeu şi mamă a noastră

Ce umilinţă, a Maicii mele Sfinte, Maria! — Nu o veţi vedea nici între ramurile de palmier din Ierusalim, nici în ceasul marilor minuni, — afară de cea dintâi: de la Cana. — Dar Ea nu fuge de dispreţul Golgotei: ea e acolo ”juxta crucem Jesu“ — lângă crucea lui Isus, Maica lui.

10 gânduri pentru pace

10 gânduri pentru pace

Regina pacis, ora pro nobis!» Regină a Păcii, roagă-te pentru noi ! Măcar ai încercat să rosteşti această rugăciune atunci când liniştea ţi-a fost răpită? Vei surprins de eficacitatea ei neîntârziată.

Sfințenia este pentru mine?

Sfințenia este pentru mine?

Sf. Josemaría, a cărui sărbătoare este la 26 iunie, a propovăduit neobosit chemarea universală la sfințenie:
„Ia aminte: în lume există mulți bărbați și femei și învățătorul nu exclude pe nici unul de la chemarea sa...
El îi cheamă la viață creștină, la o viață de sfințenie, la o viață vrednică de un ales, la o viață veșnică.”
Forja, 13

"Trebuie să iubim Sfânta Liturghie"

"Trebuie să iubim Sfânta Liturghie"

Luptă pentru a reuşi să faci în aşa fel încât Sfântul Sacrificiu din Altar să fie centrul şi rădăcina vieţii tale interioare, astfel încât întreaga zi să se transforme într-un act de cult - prelungire a Liturghiei pe care ai auzit-o şi pregătire pentru următoarea -, care să se reverse în rugăciuni fierbinţi, în vizite la Sfântul Sacrament, în oferirea activităţii tale profesionale şi a vieţii tale familiale... (Forja, 69)