VIDEO: Prałat Opus Dei w Los Angeles (napisy w języku polskim)

Krótkie podsumowanie pobytu ks.prałata Fernando Ocariza w Los Angeles.

Podróże duszpasterskie