Tag: Krzyż

Znaleziono 10 wyników dla "Krzyż"
Ewangelia z wtorku: Wiara jako źródło pokoju

Ewangelia z wtorku: Wiara jako źródło pokoju

Ewangelia z wtorku 5 tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam». Wiara jest źródłem pokoju. Ale mieć wiarę nie jest równoznaczne z myśleniem, że wszystko ma różowe kolory, nie jest naiwnym optymizmem: oznacza wzięcie naprawdę pod uwagę skutków Krzyża Pańskiego.

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Radość, która zmienia świat

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Radość, która zmienia świat

Ewangelia z niedzieli czwartego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce». Taki jest Jezus Chrystus i pragnie, abyśmy tacy byli także i my. Tylko w ten sposób doświadczamy prawdziwej wolności. Wolności dzieci Bożych, wolności Jezusa Chrystusa, wolności hojnego oddania.

Ewangelia z Uroczystości Św. Wojciecha: Pasmo porażek zwieńczone sukcesem

Ewangelia z Uroczystości Św. Wojciecha: Pasmo porażek zwieńczone sukcesem

Ewangelia z Uroczystości Św. Wojciecha wraz z komentarzem. „Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity”. Pan Jezus mówiąc o ziarnie przynoszącym plon, ma na myśli siebie i wszystkich, którzy pójdą za Nim. Miłość wymaga ofiary i wtedy przynosi owoce. Owocem tej pozornie tragicznej śmierci jest pojednanie świata z Bogiem, otwarcie dla każdego człowieka drogi do Niego, aby być Jego dzieckiem i wejść do życia wiecznego.

Ewangelia z czwartku: Zmiana perspektywy

Ewangelia z czwartku: Zmiana perspektywy

Ewangelia z czwartku drugiego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. „Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim”. Jezus Chrystus przybity do Krzyża daje nam perspektywę potrzebną, aby wszystkie nasze czyny odzwierciedlały miłość Ojca do każdego człowieka. Prośmy Ducha Świętego, aby udzielił nam daru męstwa aby nie odrzucać codziennego krzyża.

Ewangelia z wtorku: Wąż Mojżesza a Krzyż Jezusa

Ewangelia z wtorku: Wąż Mojżesza a Krzyż Jezusa

Ewangelia z wtorku drugiego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”. W ciągłości z wczorajszym dniem, liturgia przedstawia nam drugą część rozmowy między Nikodemem a Jezusem. Pan przypomina nam, że Krzyż będzie kluczową chwilą w Jego misji przez którą daje nam życie wieczne.

Komentarz do Ewangelii: Niedziela Palmowa

Komentarz do Ewangelii: Niedziela Palmowa

Komentarz do Ewangelii z Niedzieli Palmowej (rok B). «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane (…). Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj». Pan Jezus odwiązuje nas, jak uczynił z tamtym osiołkiem, aby uczynić nas uczestnikami swojej chwały, swojego bezwarunkowego oddania. To jest nasze przeznaczenie, nasza wspaniała przygoda. Bóg miał plan dla tego osiołka. Ma także plan dla każdego z nas, plan wolności i chwały.

Ewangelia z wtorku: Na tej samej częstotliwości co Pan

Ewangelia z wtorku: Na tej samej częstotliwości co Pan

Komentarz do Ewangelii z wtorku 5 tygodnia Wielkiego Postu. «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka». Czasami możemy się spotkać z tą sytuacją na naszej modlitwie: wydaje nam się, że Pan Jezus nas nie słucha, nie rozumie nas, albo gorzej, że coś przed nami ukrywa. A jednak, warto abyśmy na tej ostatniej prostej Wielkiego Postu zapytali się, czy nasza niewielka zdolność, aby zrozumieć Pana nie jest wynikiem naszego braku ducha poświęcenia.

Komentarz do Ewangelii: Radość zbawienia

Komentarz do Ewangelii: Radość zbawienia

Komentarz do Ewangelii z 4 niedzieli Wielkiego Postu. „Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła”. Zbliża się Wielki Tydzień. Kościół zaprasza nas, abyśmy dzielili się naszą radością związaną z miłością, jaką Jezus Chrystus ukazał nam na Krzyżu i poprzez swoje zmartwychwstanie.

18 lutego: Prawda krzyża

18 lutego: Prawda krzyża

Komentarz do Ewangelii z czwartku po środzie popielcowej. «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje». Dla chrześcijanina obecnego stulecia, być może bardziej niż kiedykolwiek, codzienne branie krzyża polega na powtarzaniu tych samych prawd Chrystusa tymi samymi słowami Chrystusa. Bez strachu o życie. Bez strachu przed śmiercią. I jeśli to możliwe, z wdziękiem. Z wdziękiem Maryi. To zawsze jest możliwe.