Pastorał

Pastorał

Publikujemy krótki tekst o znaczeniu biskupiego pastorału (Nasze Westerplatte, Ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski, Idziemy, 10-XI-2013).